Ubezpieczenia obowiązkoweTowarzystwa Ubezpieczeniowe oferują obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 1. adwokatów,
 2. radców prawnych,
 3. notariuszy,
 4. rzeczników patentowych,
 5. podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
 6. architektów oraz inżynierów budownictwa,
 7. zawodów medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki),
 8. z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego,
 9. rzeczoznawcy majątkowego,
 10. pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 11. zarządcy nieruchomości,
 12. rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 13. posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu,
 14. użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego,
 15. podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego,
 16. organizatora imprezy masowej.