Ubezpiecznie transportowe dla biznesu 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM ORAZ KRAJOWYM adresowane jest do firm transportowych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za powstałe w okresie ubezpieczenia całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, zniszczenie oraz za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (np. opóźnienie w dostawie przesyłki) przewozu towarów w międzynarodowym oraz krajowym transporcie drogowym.

  Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia firmie skuteczną ochronę, poczucie bezpieczeństwa, a także większą wiarygodność względem zleceniodawców.

  Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe (np. mrożone truskawki, maliny),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt.
 2. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA adresowane jest do firm spedycyjnych lub logistycznych świadczących usługi spedycyjne w Polsce i za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczający posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz ważną licencję na wykonywanie działalności spedycyjnej.

  W zakres ubezpieczenia wchodzą następujące czynności:

  • składowanie przesyłek towarowych (nie dłużej niż 30 dni),
  • pakowanie, rozpakowywanie, załadunek, rozładunek towaru,
  • kontrola ilościowa, wagowa oraz kontrola stanu przesyłek towarowych,
  • odprawa celna przesyłek towarowych,
  • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
  • inne czynności związane ze spedycją towaru, pod warunkiem zaakceptowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym zawierana jest umowa ubezpieczenia,
  • wybór środka transportu oraz trasy przewozu, w tym zawieranie umów o przewóz.
 3. UBEZPIECZENIA W MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) adresowane jest do firm ponoszących ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku w czasie transportu, firm które zobowiązane są do podpisania takiego ubezpieczenia umową handlową lub wymogami banku oraz do spedytorów świadczących kompleksową obsługę ładunku. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (określone w umowie ubezpieczenia) przewożone na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej na terytorium Polski, z wykluczeniem przewozów w obrębie tej samej nieruchomości. Mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową we wszystkich fazach transportu (przewóz, przeładunek, magazynowanie na trasie przewozu – nie dłużej niż 7 dni).

  Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia (wariant podstawowy, rozszerzony, pełny, „all risks”). W ofercie występuje także możliwość zwarcia ubezpieczenia według polisy jednostkowej, generalnej lub obrotowej.

Ergo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaWiener Ubezpieczenia

Jak dojechać?

Kontakt

 •  Pl. Sobieskiego 20, 37-100 Łańcut (obok dawnej Policji)
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  +48 732 900 003
 •  +48 788 052 016
148775