Ubezpieczenia na życieUbezpieczenia na życie zapewniają bezpieczeństwo finansowe rodzinie oraz najbliższym. Mają charakter umów długoterminowych, zawieranych z reguły na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. W przypadku zawarcia tego typu umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w zamian za regularnie wpłacane składki, gwarantuje wypłatę zainwestowanego kapitału w momencie wystąpienia określonego zdarzenia, które zostało objęte ubezpieczeniem.

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

  • Życiowe są gwarancją ochrony finansowej osób bliskich.
  • Posagowe ich podstawową rolą jest zabezpieczenie materialne bytu dzieci.
  • Na Życie związane z funduszem inwestycyjnym gwarantują Ubezpieczonemu możliwość korzystania w przyszłości ze zgromadzonego kapitału.
  • Rentowe na podstawie wpłacanych na rzecz Towarzystwa składek gwarantują Ubezpieczonemu określone, stałe środki do życia na przyszłość.
  • Wypadkowe i chorobowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłatę za przebytą chorobę.

O czym warto pamiętać:

  1. Ubezpieczenia na Życie zapewniają ochronę na wypadek utraty zdrowia lub życia, są gwarancją zysku, komfortu psychicznego oraz kapitału do dyspozycji.
  2. Wartość świadczeń jest gwarantowana i stanowi zabezpieczenie finansowe w różnych sytuacjach życiowych.
  3. Kapitał wpłacany i pomnażany wolny jest od zajść sądowych.
  4. Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy nie jest włączana do masy spadkowej, co za tym idzie jest zwolniona z podatku dochodowego i spadkowego oraz wolna od roszczeń wierzycieli.
  5. Pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są w bardzo krótkim czasie.