Ubezpieczenia turystyczneUbezpieczenia turystyczne gwarantują szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz pokrycie wszelkich kosztów.

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych:

 • leczenia Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi;
 • transportu, repatriacji, ratownictwa;
 • usługi assistance;
 • NNW następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego;
 • OC w życiu prywatnym polegającej na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej.

O czym warto pamiętać:

 1. W przypadku, gdy osoba na rzecz, której zawiera się umowę ubezpieczenia znajduje się poza terytorium Polski, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczyna się po upływie około 3 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (w zależności od Towarzystwa). Warunek: opłacenie składki w wysokości i terminie określonej w umowie ubezpieczenia.
 2. Dzieci i młodzież akademicka do 26 roku życia posiadają nawet 50% zniżki.
 3. Osoby pracujące fizycznie za granicą mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bez badań lekarskich i zbędnych formalności.
 4. Zawarte ubezpieczenia może objąć nawet koszt wizyty u stomatologa.
 5. Wykupiona polisa może zagwarantować ubezpieczenie od kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego oraz kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, a także wcześniejszego z niej powrotu.
 6. Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na cel podróży: wakacje, wyjazd służbowy, aktywne uprawianie sportu, czy też wyjazd do pracy.
 7. Istnieje możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego.