Gwarancje ubezpieczenioweGWARANCJE UBEZPIECZENIOWE są czynnością ubezpieczeniową kierowaną do firm i przedsiębiorstw, które uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów, czy tez do prowadzenia swojej działalności wykorzystują kredyty bankowe. Istota tego rodzaju ubezpieczenia polega na tym, że w przypadku, gdy wnioskodawca w wyniku zdarzenia losowego wymienionego w gwarancji nie wywiąże się z zobowiązania, które zostało nią objęte Towarzystwo Ubezpieczeń w zamian za opłaconą składkę, gwarantuje wypłatę na rzecz beneficjenta określonej kwoty pieniędzy. Zobowiązanie Towarzystwa Ubezpieczeń (gwaranta) ma charakter zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego. W praktyce obrotu gospodarczego mają one szerokie zastosowanie, jednakże najczęściej są one udzielane w celu wzmocnienia węzła obligatoryjnego.

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 1. GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM (PRZETARGOWA):

  • adresowana do firm biorących udział w przetargach,
  • eliminuje konieczność wkładania i blokowania gotówki przez uczestniczącego w przetargu, co daje możliwość startowania w większej ilości przetargów,
  • jest dowodem poprawnej historii finansowej Ubezpieczonego,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty wadium w przypadku gdy Ubezpieczony (po wygraniu przetargu) odmówi podpisania kontraktu na warunkach, które zostały określone w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy z przyczyn zależnych od Ubezpieczonego nie dojdzie do podpisania umowy.
 2. GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA (DOBREGO WYKONANIA UMOWY):

  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca nie zrealizuje kontraktu w ustalonym terminie lub zrealizuje go w sposób nieprawidłowy lub nie pełny, także gdy nie zachowa on ustalonych parametrów jakościowych.
 3. GWARANCJA USUNIĘCIA WAD I USTEREK:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w sytuacji gdy wykonawca realizowanego kontraktu nie usunie wad i usterek (we właściwy sposób i w określonym terminie).
 4. GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI:

  • polega na zabezpieczeniu interesów osoby inwestującej, która na rzecz realizowanego projektu wypłaca wykonawcy określoną zaliczkę,
  • dotyczy sytuacji, kiedy zaliczka zostanie wykorzystana w sposób niezgodny z umową.
 5. GWARANCJA ZAPŁATY ZOBOWIĄZAŃ CELNYCH I PODATKOWYCH:

  • adresowana do importerów rozliczających podatek od towarów i usług,
  • beneficjentem jest urząd skarbowy lub urząd celny.
 6. GWARANCJA KAUCYJNA:

  • adresowana do najemców podmiotów wynajmujących powierzchnię użytkową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zobligowanych do zapłaty kaucji lub złożenia zabezpieczenia na rzecz wynajmującego.
 7. GWARANCJA KONCESYJNA:

  • adresowana do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobligowanych do złożenia z tego tytułu zabezpieczenia na rzecz organu udzielającego koncesji (zezwolenia).

Procedura uzyskiwania gwarancji ubezpieczeniowej:

 1. Złożenie wniosku o gwarancję ubezpieczeniową.
 2. Ocena ryzyka wnioskowanej gwarancji.
 3. Ustalenie treści gwarancji.
 4. Zawarcie umowy o gwarancję i umów zabezpieczających.
 5. Opłacenie składki i wydanie gwarancji.

O czym warto pamiętać:

 1. Firmy charakteryzujące się dużą aktywnością inwestycyjną mają możliwość podpisania z Towarzystwem Ubezpieczeń umowy, w zakresie której zostanie przyznany limit wysokości, do którego podpisywane są umowy na różnego rodzaju gwarancje, dzięki czemu nie jest konieczne składanie wszystkich wymaganych dokumentów za każdym razem, a co za tym idzie krótszy jest czas oczekiwania na gwarancję.
 2. Uzyskanie gwarancji stanowi potwierdzenie wiarygodności wnioskodawcy jako partnera w interesach.
 3. Usługa gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek może być wykupywana w pakiecie – w ramach jednej umowy.
 4. Otrzymanie gwarancji zwrotu zaliczki jest trudne, ze względu na fakt, że stanowi ona zabezpieczenie otrzymanej gotówki, a nie teoretycznego przyszłego roszczenia.
 5. Gwarancje gwarantują beneficjentowi bezpieczeństwo i pewność uzyskania określonej sumy (do wysokości sumy gwarancyjnej), w razie gdy wnioskodawca nie wywiąże się ze zobowiązań, które zostały zabezpieczone daną gwarancją.
 6. Gwarancje zapewniają wnioskodawcy ochronę przed bankructwem, niewypłacalnością kontrahenta, nieuczciwymi partnerami, a także możliwość zrealizowania wymagań kontrahenta i udziału w obrocie gospodarczym bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.
Allianz UbezpieczeniaAviva UbezpieczeniaErgo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaPZM UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaPTU Polskie Towarzystwo UbezpieczenioweLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaBTA UbezpieczeniaGoather

Jak dojechać?

Kontakt

 •  Pl. Sobieskiego 20, 37-100 Łańcut (obok dawnej Policji)
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  +48 732 900 003
 •  +48 788 052 016
135127