Ubezpieczenia majątkoweUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE DLA BIZNESU zapewniają optymalną ochronę majątku małego i średniego przedsiębiorstwa oraz dają zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. W pakiecie można ubezpieczyć:

 • nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników (NNW),
 • odpowiedzialność cywilną.

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje:

 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – w zależności od wykupionego zakresu zapewnia ochronę przed większością zdarzeń losowych, które mogą zagrozić działalności. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości takie jak budynki, budowle a także mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, środki służące produkcji. sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU – w zależności od wykupionego zakresu zapewnia ochronę przed włamaniami i rabunkami jakie mogą wystąpić w związku z prowadzoną działalnością. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU – zapewnia ochronę przed rozmyślnym, bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działające z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości, mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – zapewnia ochronę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, które są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektronicznego przetwarzania danych, sprzęt biurowy, telekomunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, alarmowy, sprzęt przemysłu graficznego, telefony komórkowe, projektory, telewizory i aparaty fotograficzne. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego oraz na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych.

 5. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYTKICH RYZYK – zapewnia pełną ochronę przed większością mogących zagrozić działalności zdarzeniom. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości jak też mienie ruchome będące wykorzystywane przez firmę: maszyny, meble w wyposażenie, środki obrotowe, jak też maszyny służące produkcji. Poza tym, w przypadku posiadania mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 6. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA – dzięki temu ubezpieczeniu wszelkie roszczenia osób trzecich i firm w stosunku do ubezpieczonego przedsiębiorstwa będą mogły być kierowane bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń.

  Towarzystwo Ubezpieczeń po rozpatrzeniu zgłoszonej szkody w przypadku zasadnych roszczeń dokona wypłaty odszkodowania firmie lub osobie poszkodowanej, a w przypadku roszczeń bezzasadnych będzie broniła Ubezpieczonego przed niezasadnymi roszczeniami.

  Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują odpowiedzialność cywilną deliktową – wynikającą z czynu niedozwolonego i odpowiedzialność cywilną kontraktową – wynikającą z umowy.

 7. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA – zapewnia ochronę przed rozmyślnym bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonych szyb przez osoby trzecie działające z zamiarem ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia może być zamontowane w firmie stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane elementy gablot, kontuarów, mebli, szklarnie, cieplarnie, oranżerie, szyldy, reklamy, tablice świetlne, lady chłodnicze.

 8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW – zapewnia ochronę firmy. Zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość dopasowania warunków do potrzeb konkretnej firmy. Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia (całodobowy lub ograniczony do wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy), jak i zakresu świadczeń (świadczenia podstawowe lub dodatkowo: zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy i zwrot kosztów leczenia).

 9. UBEZPIECZENIE BIZNES ASSISTANCE – polega na stałej opiece nad Klientami, tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub kłopotów można było zorganizowań odpowiednią pomoc. W ramach ubezpieczenia oferowana jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance w zakresie pomocy technicznej w firmie, pomocy medycznej w Polsce oraz firmowy serwis informacyjno-administracyjny.

O czym warto pamiętać:

 1. Dodatkowo w ramach pakietu istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia Biznes Assistance, który gwarantuje stałą opiekę, organizację i pokrycie kosztów świadczeń assiastance w zakresie pomocy technicznej w firmie, pomocy medycznej w Polsceoraz firmowy serwis informacyjno-administracyjny.
 2. Ubezpieczenia w pakiecie są tańsze od zawieranych osobno.
 3. Posiadaczom ubezpieczeń majątkowych dla biznesu oferujemy również korzystne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych.
Ergo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaWiener Ubezpieczenia

Jak dojechać?

Kontakt

 •  Pl. Sobieskiego 20, 37-100 Łańcut (obok dawnej Policji)
 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  +48 732 900 003
 •  +48 788 052 016
138978