Ubezpieczenia obowiązkoweTowarzystwa Ubezpieczeniowe oferują obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 1. adwokatów,
 2. radców prawnych,
 3. notariuszy,
 4. rzeczników patentowych,
 5. podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe,
 6. architektów oraz inżynierów budownictwa,
 7. zawodów medycznych (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki),
 8. z tytułu wykonywania działalności brokera ubezpieczeniowego,
 9. rzeczoznawcy majątkowego,
 10. pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 11. zarządcy nieruchomości,
 12. rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 13. posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu,
 14. użytkowników, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą w związku z ruchem statku powietrznego,
 15. podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego,
 16. organizatora imprezy masowej.
Ergo Hestia UbezpieczeniaGenerali UbezpieczeniaHDI UbezpieczeniaInterRisk UbezpieczeniaMTU UbezpieczeniaProama UbezpieczeniaPZU UbezpieczeniaUniqa UbezpieczeniaWarta UbezpieczeniaCompensa UbezpieczeniaTUZ UbezpieczeniaLink4 UbezpieczeniaReso UbezpieczeniaWiener Ubezpieczenia

Jak dojechać?

Back to top